۲۶ تیر ۱۳۹۸

  • Aparat
  • Telegram
Archives for مارس 2018
  • دو مجموعه A و B داریم، مجموعه A اعضای 0، 1 و 2 و مجموعه B اعضای 1- ، 1 و 3 رو شامل میشه. هر عضو مجموعه A ...

    دو مجموعه A و B داریم، مجموعه A اعضای 0، 1 و 2 و مجموعه B اعضای 1- ، 1 و 3 رو شامل میشه. هر عضو مجموعه A دقیقاً با یک عضو مجموعه B در ارتباطه. یعنی بین همه اعضا، رابطه وجود داره. رابطه­ ای به­ نام f ک ...

    Read more